Zoia (photo Silvia Salice)

Simone Tentori Zoia Zoia (photo Silvia Salice)